سخنی با مدیر عامل شرکت فراورده های گوشتی جبال دماوند :
مرتضی طالبی الکران

شرکتی ماندگار باشیم

ما در مجموعه جبال دماوند بر این باور هستیم که با داشتن نیروی انسانی متبحر و زیرساخت‌های سخت‌افزاری از یک‌سو و داشتن راهبردهای استراتژیک از سوی دیگر، توانایی بهترین و اول بودن را برای همیشه داشته باشیم. این باور بر اساس پتانسیل‌های موجود و نهفته در مجموعه، از همیشه قابل‌دسترس‌تر است و ما را به مجموعه‌ای قابل‌اطمینان بدل می‌سازد.